Wat bieden wij de jongeren aan:

  • Een veilige liefdevolle omgeving
  • Ondersteuning voor kwetsbare jongeren
  • Regionaal jongerenwerk
  • Woonruimte voor 1 a 2 jongeren die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben.
  • Kwaliteiten inzichtelijk maken, hierdoor eigenwaarde vergroten.
  • Zicht geven op hoopvolle toekomst!