Waar staan wij voor?

Stichting ‘hoopvolle toekomst’ staat voor naastenliefde, met de focus op jongeren, de jeugd (het hart) van onze samenleving.

Het is ons verlangen een veilige liefdevolle plek voor hen te creëren. Een plaats waar zij zichzelf mogen zijn, waar zij zich geliefd en waardevol weten.

Een plek waar ze terecht kunnen met hun vragen, worstelingen.

Een plek waar zij hulp en ondersteuning mogen ontvangen, waar zij zich kunnen ontspannen en in contact kunnen komen met anderen. Een omgeving waarin ze tot bloei mogen komen en mogen inzien dat er een hoopvolle toekomst voor ze ligt!